Điểm nóng

Vốn ODA giao chậm gần 2 năm: "Nút thắt" của đầu tư công

Điểm nóng   |   28/08/2020, 06:16

Việc giao vốn ODA chậm gần 2 năm so với thời điểm ký Hiệp định là một trong những nguyên nhân dẫn đến giải ngân nguồn vốn ODA chậm.


Nguồn vốn ODA cần được giao giao đúng tiến độ để tăng tỉ lệ giải ngân. Ảnh: Vũ Long

Khó giải ngân vì giao vốn ODA chậm đến gần 2 năm

Ngày 27.8, thông tin với PV Lao Động về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Hoàng Hiệp - cho biết: Tổng vốn trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ NNPTNT được phân bổ là 70.018 tỉ đồng, nhưng thực tế vốn đã được Chính phủ giao là 62.012 tỉ đồng.

“Nguồn vốn còn thiếu và chưa được bố trí là 7.906 tỉ đồng, dự kiến sẽ tiếp tục được bố trí vào sau năm 2020. Tỉ lệ giải ngân bình quân trong những năm qua đạt trên 90%” – Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định.

Vốn kế hoạch năm 2020 Bộ NNPTNT được giao là 15.787 tỉ đồng, vốn năm 2019 kéo dài là 1.538 tỉ đồng. Tổng số vốn phải thực hiện và giải ngân năm 2020 là 17.324 tỉ đồng.

Tỉ lệ giải ngân dự kiến đến 31.8.2020 đạt 42% (trung bình cả của cả nước là 37% - PV), hết năm dự kiến đạt 95%.

Lý giải về việc xin chuyển 1.808 tỉ đồng vốn ODA, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: Năm 2020 Bộ NNPTNT được giao 3.638 tỉ đồng. Cuối năm 2019, ngay sau khi được giao vốn, bộ đã rà soát nhu cầu thực tế các dự án có khả năng giải ngân là 1.830 tỉ đồng và có văn bản đề nghị điều chuyển 1.808 tỉ đồng chưa có nhu cầu sử dụng.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, lý do Bộ NNPTNT chưa có nhu cầu sử dụng số vốn trên là bởi các nguyên nhân sau:

Dự án vốn lớn có Hiệp định ký từ năm 2017 nhưng đến tháng 8.2019, tháng 10.2019 mới giao vốn nên chỉ triển khai được công tác tư vấn, không giải ngân được nhiều; thừa vốn do một số dự án sẽ hoàn thành cuối năm 2020 và không còn nhu cầu sử dụng;

Một số phần việc được phép sử dụng vốn vay trong Hiệp định, nhưng từ khi thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 29.6.2019 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, chỉ sử dụng vốn vay cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng vốn vay cho chi thường xuyên.

“Việc Bộ NNPTNT xin chuyển 1.808 tỉ đồng vốn ODA không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của dự án vì các dự án đi theo thời gian của Hiệp định vay” – Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định.

Nhu cầu vốn ODA giai đoạn 2021-2025

Theo Bộ NNPTNT, đầu tư từ Ngân sách Nhà nước cho nông nghiệp đảm bảo 5 năm sau cao gấp 2 lần 5 năm trước.

Trên cơ sở tổng hợp đề xuất đầu tư giai đoạn 2021-2025 của các địa phương, đơn vị là 792 dự án với với nhu cầu 255.284 tỉ đồng, bộ đã rà soát, đề xuất tổng nhu cầu lần 1 là 143.694 tỉ đồng bố trí cho 515 dự án và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ NNPTNT đang xây dựng 4 chương trình đầu tư công ở giai đoạn này, bao gồm: Chương trình phát triển giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình bố trí sắp xếp ổn định dân cư nhằm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; Chương trình tổng thể phòng chống thiên tai quốc gia.

Theo laodong

Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976