Video

[PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG] Kỹ năng đàm phán hợp đồng

[PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG] Kỹ năng đàm phán hợp đồng

Video   |   26/03/2020, 18:23

Kết quả một cuộc đàm phán được coi là lý tưởng khi cả hai bên cảm thấy hài lòng với thoả thuận đạt được. Để làm được điều này, kỹ năng đàm phán là điều vô cùng quan...