Video

[VBF cuối kỳ 2019]: Cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành hiện nay chưa thực chất

Video   |   17/02/2020, 14:13

Đó là chia sẻ của TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2019.

Từ khóa: VBF 2019
Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976