Video

Văn bản quy phạm pháp luật cần chất lượng hơn số lượng

Video   |   17/02/2020, 14:31

Đó là chia sẻ của Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Luật Basico tại Hội thảo công bố báo cáo

Từ khóa: Trương Thanh Đức
Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976