Tư vấn

Trường hợp nào coi là thay đổi quy mô dự án?

Trường hợp nào coi là thay đổi quy mô dự án?

Tư vấn   |   24/10/2020, 20:55

Đơn vị của ông Võ Xuân Thành (Hà Tĩnh) là chủ đầu tư một dự án đường giao thông, đang thực hiện gói thầu xây lắp có giá trị 83 tỷ đồng. Hồ sơ thiết kế - dự toán được Sở...

Công trình nào phải nộp phí bảo vệ môi trường?

Công trình nào phải nộp phí bảo vệ môi trường?

Tư vấn   |   05/09/2020, 04:20

Đơn vị ông Phạm Ngọc Thương (Hà Nội) đang triển khai các dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước thủy lợi, dùng vốn đầu tư công. Khi đắp đập tạo hồ, cần sử dụng vật liệu đất...

Có được chuyển đất lâm nghiệp thành đất ở?

Có được chuyển đất lâm nghiệp thành đất ở?

Tư vấn   |   11/08/2020, 21:40

Gia đình bà Phạm Thị Nhàn (Hà Tĩnh) đang sinh sống và canh tác trên diện tích đất 6.000m2 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1998 (trong đó, đất ở 500m2, đất...

Thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp

Thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp

Tư vấn   |   26/07/2020, 09:05

Việc điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 40 Luật Đầu tư, Khoản 5 Điều...