Tư vấn

Thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp

Thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp

Tư vấn   |   26/07/2020, 09:05

Việc điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 40 Luật Đầu tư, Khoản 5 Điều...

Có được ký thừa ủy quyền trên chứng từ kế toán?

Có được ký thừa ủy quyền trên chứng từ kế toán?

Tư vấn   |   22/06/2020, 08:37

Việc thủ trưởng đơn vị ủy quyền cho kế toán trưởng ký phê duyệt trên chứng từ kế toán (ký tại chức danh thủ trưởng đơn vị) là không phù hợp với quy định của pháp luật kế...

Cách tính dự toán chi phí khảo sát

Cách tính dự toán chi phí khảo sát

Tư vấn   |   14/06/2020, 09:26

Ông Nguyễn Minh Trung (Phú Yên) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp thắc mắc về việc xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng.