Tư vấn

Công trình thủy điện là công trình loại nào?

Công trình thủy điện là công trình loại nào?

Tư vấn   |   30/04/2020, 09:02

Theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, công trình thủy điện là công trình công...