Tư vấn

Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN

Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN

Tư vấn   |   17/03/2021, 04:00

Triển khai công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2020, Tổng cục Thuế vừa có hướng dẫn cụ thể cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện quyết toán thuế TNCN.

Trường hợp nào coi là thay đổi quy mô dự án?

Trường hợp nào coi là thay đổi quy mô dự án?

Tư vấn   |   24/10/2020, 20:55

Đơn vị của ông Võ Xuân Thành (Hà Tĩnh) là chủ đầu tư một dự án đường giao thông, đang thực hiện gói thầu xây lắp có giá trị 83 tỷ đồng. Hồ sơ thiết kế - dự toán được Sở...