Tham khảo

Hoàn trả những gì đã nhận khi hợp đồng vô hiệu

Hoàn trả những gì đã nhận khi hợp đồng vô hiệu

Tham khảo   |   06/10/2019, 11:05

Trong thực tế, doanh nghiệp phải đối đầu với thực trạng là hợp đồng do họ xác lập thuộc trường hợp vô hiệu và cần phải giải quyết hệ quả của việc hợp đồng vô hiệu.

Xác định tư cách đại diện theo ủy quyền

Xác định tư cách đại diện theo ủy quyền

Tham khảo   |   29/09/2019, 09:05

Để tránh những rủi ro pháp lý về tính hợp pháp cũng như xác định rõ tư cách đại diện, doanh nghiệp nên nêu rõ là ủy quyền đại diện cho pháp nhân hay cá nhân thuộc tổ...