Tham khảo

Thỏa thuận chọn ngôn ngữ giải quyết tranh chấp

Thỏa thuận chọn ngôn ngữ giải quyết tranh chấp

Tham khảo   |   12/02/2020, 09:32

Ngôn ngữ được sử dụng trong tố tụng luôn là một vấn đề không thể thiếu cho dù đó là tố tụng dân sự tại Tòa án hay đó là tố tụng tại Trọng tài thương mại.

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện

Tham khảo   |   11/02/2020, 04:50

Thời gian nào sẽ không được tính vào thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài? Để tìm hiểu cụ thể vấn đề này, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

Trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện

Trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện

Tham khảo   |   10/02/2020, 04:50

Về nguyên tắc việc khởi kiện ra Trọng tài bị giới hạn bởi thời gian 2 năm. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam có sự thay đổi theo hướng có những trường hợp không áp dụng thời...

Thỏa thuận chọn ngôn ngữ giải quyết tranh chấp

Thỏa thuận chọn ngôn ngữ giải quyết tranh chấp

Tham khảo   |   02/02/2020, 11:15

Ngôn ngữ được sử dụng trong tố tụng luôn là một vấn đề không thể thiếu cho dù đó là tố tụng dân sự tại Tòa án hay đó là tố tụng tại Trọng tài thương mại.