Tham khảo

Trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện

Trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện

Tham khảo   |   10/02/2020, 04:50

Về nguyên tắc việc khởi kiện ra Trọng tài bị giới hạn bởi thời gian 2 năm. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam có sự thay đổi theo hướng có những trường hợp không áp dụng thời...

Thỏa thuận chọn ngôn ngữ giải quyết tranh chấp

Thỏa thuận chọn ngôn ngữ giải quyết tranh chấp

Tham khảo   |   02/02/2020, 11:15

Ngôn ngữ được sử dụng trong tố tụng luôn là một vấn đề không thể thiếu cho dù đó là tố tụng dân sự tại Tòa án hay đó là tố tụng tại Trọng tài thương mại.

Thỏa thuận áp dụng nhiều hệ thống pháp luật

Thỏa thuận áp dụng nhiều hệ thống pháp luật

Tham khảo   |   27/01/2020, 11:05

Trong quan hệ hợp đồng thương mại quốc tế, không hiếm khi gặp trường hợp các thỏa thuận áp dụng nhiều hệ thống pháp luật để điều chỉnh hợp đồng? Loại thỏa thuận này có...

Có nên bỏ hẳn con dấu doanh nghiệp?

Có nên bỏ hẳn con dấu doanh nghiệp?

Tham khảo   |   27/01/2020, 05:20

Những tranh cãi xung quanh câu chuyện giữ hay bỏ con dấu doanh nghiệp dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đây cũng là một trong những trọng tâm sửa đổi của Luật...