Tham khảo

Xác định việc thiếu hàng so với hợp đồng

Xác định việc thiếu hàng so với hợp đồng

Tham khảo   |   10/03/2020, 04:30

Trong thực tế, chúng ta đôi khi gặp trường hợp bên mua cho rằng thiếu hàng so với hợp đồng và việc xác định này là cần thiết để áp dụng các biện pháp tương ứng nếu có...

Xác định xuất xứ của hàng hóa

Xác định xuất xứ của hàng hóa

Tham khảo   |   09/03/2020, 04:20

Xuất xứ hàng hóa là thuật ngữ quen thuộc đối với doanh nghiệp nhưng hiểu nội hàm khái niệm này như thế nào vẫn là điều chưa thực sự rõ trong thực tiễn và có thể làm phát...

Xác định chất lượng hàng hóa

Xác định chất lượng hàng hóa

Tham khảo   |   06/03/2020, 04:30

Để biết hàng hóa giao nhận có chất lượng phù hợp với hợp đồng hay không, cần phải làm gì?