Tham khảo

Hợp đồng vay tài sản có bảo lãnh

Hợp đồng vay tài sản có bảo lãnh

Tham khảo   |   02/04/2020, 11:05

Với hợp đồng vay tài sản có bảo lãnh, để có thể quy trách nhiệm liên đới cho người vay và người bảo lãnh, bên cho vay cần đạt được thỏa thuận với người vay và người bảo...