Tham khảo

Cảnh báo về 8 dấu hiệu lừa đảo nhà đầu tư

Cảnh báo về 8 dấu hiệu lừa đảo nhà đầu tư

Tham khảo   |   18/08/2020, 11:24

Khát vọng làm giàu là một giấc mơ chính đáng, tuy nhiên có không ít kẻ vì mong muốn làm giàu nhanh chóng mà sẵn sàng lợi dụng lòng tin của người khác để lừa đảo.

21 trường hợp không được ủy quyền

21 trường hợp không được ủy quyền

Tham khảo   |   11/08/2020, 21:49

Ủy quyền là việc một người đại diện một người khác thực hiện một hoặc một số công việc trong phạm vi được ủy quyền, tuy nhiên, không phải bất cứ trường hợp nào cũng có...