Trang chủ

  • KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO TỪ KHÓA "viac"
Cần Luật riêng về hòa giải thương mại

Cần Luật riêng về hòa giải thương mại

Bình luận   |   19/06/2020, 10:40

Luật sư Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch VIAC nhận định tiềm năng phát triển phương thức hòa giải thương mại là rất lớn. Tuy nhiên, các chính sách về hòa giải thương mại mới chỉ...

EVFTA: Cơ hội mới sau nghịch cảnh COVID

EVFTA: Cơ hội mới sau nghịch cảnh COVID

Bình luận   |   17/06/2020, 16:12

Cùng với rất nhiều Hiệp định thương mại tự do khác, EVFTA được xem là bước tiến rất quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Nhiều bất cập trong Luật Trọng tài Thương mại

Nhiều bất cập trong Luật Trọng tài Thương mại

Bình luận   |   17/06/2020, 12:05

Sau 10 năm đi vào thực thi, Luật Trọng tài Thương mại đã bộc lộ không ít những bất cập ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và uy tín của trọng tài thương mại ở Việt Nam.