Trang chủ

  • KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO TỪ KHÓA "luat bao ve moi truong"
Minh bạch sử dụng quỹ bảo vệ môi trường

Minh bạch sử dụng quỹ bảo vệ môi trường

Bình luận   |   26/05/2020, 12:13

Một số ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định cụ thể hơn về nguyên tắc huy động, sử dụng quỹ theo hướng tăng cường tính công khai, minh bạch tại Dự thảo Luật Bảo vệ môi...