Trang chủ

  • KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO TỪ KHÓA "hop dong"
Chế định hợp đồng PPP còn nhiều khiếm khuyết

Chế định hợp đồng PPP còn nhiều khiếm khuyết

Bình luận   |   10/05/2020, 11:05

Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã dành riêng một chương để nói về các chế định trong hợp đồng PPP. Nhưng một số nội dung được thiết kế trong chế định...

Trả lại đúng bản chất hợp đồng PPP

Trả lại đúng bản chất hợp đồng PPP

Bình luận   |   07/05/2020, 11:05

Việc xây dựng Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) có thể xem là một “lối thoát” cho những bất cập trong việc triển khai các dự án PPP ở Việt Nam hiện nay.