Trang chủ

  • KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO TỪ KHÓA "giai quyet tranh chap bang trong tai"
Xác định việc thiếu hàng so với hợp đồng

Xác định việc thiếu hàng so với hợp đồng

Tham khảo   |   10/03/2020, 04:30

Trong thực tế, chúng ta đôi khi gặp trường hợp bên mua cho rằng thiếu hàng so với hợp đồng và việc xác định này là cần thiết để áp dụng các biện pháp tương ứng nếu có...

Xác định xuất xứ của hàng hóa

Xác định xuất xứ của hàng hóa

Tham khảo   |   09/03/2020, 04:20

Xuất xứ hàng hóa là thuật ngữ quen thuộc đối với doanh nghiệp nhưng hiểu nội hàm khái niệm này như thế nào vẫn là điều chưa thực sự rõ trong thực tiễn và có thể làm phát...

Xác định chất lượng hàng hóa

Xác định chất lượng hàng hóa

Tham khảo   |   06/03/2020, 04:30

Để biết hàng hóa giao nhận có chất lượng phù hợp với hợp đồng hay không, cần phải làm gì?

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện

Tham khảo   |   11/02/2020, 04:50

Thời gian nào sẽ không được tính vào thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài? Để tìm hiểu cụ thể vấn đề này, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

Trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện

Trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện

Tham khảo   |   10/02/2020, 04:50

Về nguyên tắc việc khởi kiện ra Trọng tài bị giới hạn bởi thời gian 2 năm. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam có sự thay đổi theo hướng có những trường hợp không áp dụng thời...

Thỏa thuận áp dụng nhiều hệ thống pháp luật

Thỏa thuận áp dụng nhiều hệ thống pháp luật

Tham khảo   |   27/01/2020, 11:05

Trong quan hệ hợp đồng thương mại quốc tế, không hiếm khi gặp trường hợp các thỏa thuận áp dụng nhiều hệ thống pháp luật để điều chỉnh hợp đồng? Loại thỏa thuận này có...

Các yếu tố cấu thành sự kiện bất khả kháng

Các yếu tố cấu thành sự kiện bất khả kháng

Tham khảo   |   09/12/2019, 03:30

Trong thực tế, không hiếm trường hợp một bên không thực hiện đúng hợp đồng đã được giao kết hợp pháp và viện dẫn sự kiện bất khả kháng để lý giải cho việc không thực...

Xác định mức phạt vi phạm hợp đồng

Xác định mức phạt vi phạm hợp đồng

Tham khảo   |   08/12/2019, 04:50

Không hiếm trường hợp các bên trong hợp đồng thương mại thỏa thuận về mức phạt vi phạm hợp đồng của một bên. Câu hỏi đặt ra là pháp luật cho phép phạt vi phạm ở mức nào?