Trang chủ

  • KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO TỪ KHÓA "du tru quoc gia"
Thóc nhập kho dự trữ quốc gia phải là thóc mới

Thóc nhập kho dự trữ quốc gia phải là thóc mới

Chính sách   |   19/03/2020, 18:29

Bộ Tài chính quy định thóc nhập kho dự trữ quốc gia phải là thóc mới. Tùy thuộc vào tình hình sản xuất, thời vụ từng năm, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước...