Trang chủ

  • KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO TỪ KHÓA "chung cu"
Đề xuất mới về kinh phí 2% bảo trì nhà chung cư

Đề xuất mới về kinh phí 2% bảo trì nhà chung cư

Chính sách   |   07/08/2020, 22:25

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một...

Thiếu công cụ quản lý chung cư mini

Thiếu công cụ quản lý chung cư mini

Hồ sơ   |   02/07/2020, 11:34

Đã đến lúc thôi “lơ mơ” quản lý loại hình chung cư mini vì thực tế dường như đã đi trước các công cụ quy hoạch và hệ thống quy định pháp luật hiện hành một khoảng cách...