Trang chủ

  • KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO TỪ KHÓA "chong tham nhung"
Có thể đánh thuế tài sản "bất minh"

Có thể đánh thuế tài sản "bất minh"

Luật sư   |   14/04/2018, 12:31

Dự thảo sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng đưa ra mức thuế 45% đối với tài sản "bất minh". Nhưng vấn đề lớn nằm ở chỗ phải làm rõ thế nào là tài sản "bất minh"? Đánh...

Doanh nghiệp nhỏ khó chống tham nhũng

Doanh nghiệp nhỏ khó chống tham nhũng

Sức khỏe   |   02/11/2016, 02:21

(DNM) Bản dự thảo Luật Phòng chống Tham nhũng sửa đổi của Việt Nam đang được Thanh tra Chính phủ lấy ý kiến đánh giá từ mọi thành phần xã hội.