Trang chủ

  • KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO TỪ KHÓA "cai cach thu tuc hanh chinh"
Cách mạng thủ tục hành chính

Cách mạng thủ tục hành chính

Bình luận   |   30/05/2020, 11:10

Số hóa các thủ tục hành chính (TTHC) sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách TTHC trong giai đoạn này.

DDCI - Động lực trong cải cách thủ tục hành chính

DDCI - Động lực trong cải cách thủ tục hành chính

Hồ sơ   |   17/04/2020, 09:22

Cải cách thủ tục hành chính là bước đệm cho phát triển chung của toàn xã hội, tuy nhiên, nếu muốn khách quan, minh bạch cần phải áp dụng triệt để việc đưa bộ chỉ số DDCI...

DDCI - Động lực trong cải cách thủ tục hành chính

DDCI - Động lực trong cải cách thủ tục hành chính

Bình luận   |   17/04/2020, 04:30

Cải cách thủ tục hành chính là bước đệm cho phát triển chung của toàn xã hội, tuy nhiên, nếu muốn khách quan, minh bạch cần phải áp dụng triệt để việc đưa bộ chỉ số DDCI...