Trang chủ

  • KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO TỪ KHÓA "ap ma hang hoa"
Nỗi lo chính sách thiếu nhất quán

Nỗi lo chính sách thiếu nhất quán

Bình luận   |   08/08/2020, 11:01

Hiện tại, dù doanh nghiệp gỗ ghép thanh đã tạm thời được áp dụng mức thuế xuất khẩu 0% nhưng những tranh cãi xung quanh câu chuyện có hay không việc Hải quan áp nhầm mã...