Video

Sửa đổi Nghị định 20/2017 để tạo công bằng cho doanh nghiệp

Video   |   07/04/2020, 12:36

Về việc cho phép hồi tố liên quan đến khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, DĐDN có nội dung trao đổi với Luật sư Trương Anh Tuấn - Trưởng Ban pháp chế, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976