Cafe doanh nhân

Quy định vô lí về 1 MW điện mặt trời áp mái

Cafe doanh nhân   |   30/07/2020, 09:27

Nghị quyết số 55 ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, đang là tạo động lực lớn cho ngành năng lượng tái tạo.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số quy định về điện mặt trời áp mái chưa đi vào thực tế. Đơn cử như Quy định của Chính phủ đang khống chế dưới 1MW mới được là gọi là điện mặt trời áp mái. Trong khi đó, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, trang trại diện tích mái tới vài heta, dù diện tích mái tới vài heta nhưng quy định của điện mặt trời áp mái chỉ sử dụng hết 1 heta vậy diện tích còn lại là rất phí.

Chính phủ cần sớm điều chỉnh quy định “dưới 1MW mới được gọi là điện áp mái” để thúc đẩy sự phát triển điện mặt trời áp mái và giải tỏa hết công suất cho điện mặt trời áp mái các khu công nghiệp, trang trại diện tích lớn.

Ông Đào Du Dương – Chủ tịch HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO LONG SOLAR ENERGY

Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976