Kiến nghị

Quy định thủ tục kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan… chưa rõ ràng

Kiến nghị   |   02/06/2020, 04:00

VCCI nhận định một số quy định này chưa rõ ràng và có thể dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa có văn bản trả lời Công văn số 2365/TCHQ-GSQL ngày 11/04/2020 của Tổng cục Hải quan về việc đánh giá tình hình thực hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Nghị định 59/2018/NĐ-CP về thủ tục kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Trong văn bản gửi Tổng Cục hải Quan, VCCI nhấn mạnh quy định này chưa rõ ràng và có thể dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau.

Trong văn bản gửi Tổng Cục hải Quan, VCCI nhấn mạnh quy định này chưa rõ ràng và có thể dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau.

Điều 14.1.c của Nghị định 08 quy định việc đánh giá mức độ tuân thủ của người khai hải quan được dựa trên việc hợp tác với cơ quan hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và chấp hành các quyết định khác của cơ quan hải quan.

Trong văn bản gửi Tổng Cục hải Quan, VCCI nhấn mạnh quy định này chưa rõ ràng và có thể dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau.

“Ví dụ, nếu doanh nghiệp từ chối thực hiện một yêu cầu của cơ quan hải quan vì cho rằng yêu cầu đó trái pháp luật thì có được coi là không hợp tác hay không? Nếu doanh nghiệp khiếu nại, tố cáo các hành vi, quyết định của của cơ quan hải quan mà doanh nghiệp cho là trái pháp luật thì có bị coi là không hợp tác hay không?”, VCCI nhấn mạnh.

Do đó, VCCI đề nghị bổ sung quy định theo hướng, nếu doanh nghiệp không hợp tác với cơ quan hải quan và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành chính của mình thì chưa bị đánh giá giảm mức độ tuân thủ cho đến khi có kết quả trả lời khiếu nại, tố cáo, hoặc bản án hành chính của toà án.

Ngoài ra, Điều 35.1 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định các trường hợp hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ bao gồm: (i) hàng hóa theo hợp đồng gia công; (ii) hàng hóa theo hợp đồng mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp ở khu phi thuế quan; (iii) hàng hóa theo hợp đồng mua bán với nước ngoài và được chỉ định giao, nhận cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Tuy nhiên, VCCI nhấn mạnh quy định này lại bỏ sót trường hợp hàng hóa được tặng cho, khuyến mại, hàng mẫu không thanh toán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan, doanh nghiệp nước ngoài… Các trường hợp này doanh nghiệp không có hợp đồng mua bán, hợp đồng gia công như các trường hợp được quy định trên.

Do vậy, VCCI đề nghị Tổng cục Hải quan nghiên cứu bổ sung các trường hợp trên vào các trường hợp được xuất nhập khẩu tại chỗ.

<! etn_chanbai_PC >

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Quy định thủ tục kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan… chưa rõ ràng tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

 

Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976