Chính sách

Chỉ đạo của Chính phủ

Nghiên cứu ý kiến chuyên gia ADB về đầu tư hạ tầng

Chỉ đạo của Chính phủ   |   02/03/2020, 14:17

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ý kiến của chuyên gia ADB: Việt Nam cần 110 tỷ USD đầu tư hạ tầng.

Ảnh minh họa

Trước đó, trang tin điện tử Báo Giao thông ngày 25/2/2020 có bài viết: "Chuyên gia ADB: Việt Nam cần 110 tỷ USD đầu tư hạ tầng". Theo bài báo phản ánh, Donald Lambert, Chuyên gia Phát triển khu vực Tư nhân (ADB) cho rằng Việt Nam cần 110 tỷ USD đầu tư hạ tầng giai đoạn 2021-2025. Ông Donald Lambert đã đưa ra ba chiến lược mấu chốt để Việt Nam có thể đạt được các mục tiêu phát triển đầy tham vọng trong những năm tới.

Chiến lược đầu tiên là sử dụng xúc tác nhiều hơn cho hỗ trợ phát triển. Điều này đòi hỏi một tư duy khác khi Việt Nam không còn là một quốc gia thu nhập thấp nữa, nhưng cũng chưa sẵn sàng tự tài trợ thông qua đầu tư tư nhân và thị trường vốn trong nước; chiến lược thứ 2 để thu hút tài trợ là phát hành các khoản bảo lãnh đối ứng cho ADB và các đối tác phát triển khác để họ có thể sử dụng xếp hạng tín nhiệm quốc tế cao của mình nhằm giảm rủi ro cho các dự án; ngoài ra, Việt Nam cần thành lập một cơ quan xếp hạng tín dụng và Chính phủ nên chủ động tiếp thị cơ hội đầu tư này tới những tổ chức xếp hạng quốc tế...

Về phản ánh trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu.

Theo Minh Hiển (baochinhphu.vn)

Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976