Luật sư

Áp trần chi phí lãi vay bao nhiêu là hợp lý?

Áp trần chi phí lãi vay bao nhiêu là hợp lý?

Luật sư   |   07/02/2020, 05:20

Những ý kiến trái chiều xung quanh việc áp trần chi phí lãi vay vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Vấn đề ở chỗ trần lãi vay nên được áp ở mức bao nhiêu là hợp lý?