Luật sư

M&A dưới góc nhìn Luật Cạnh tranh

M&A dưới góc nhìn Luật Cạnh tranh

Luật sư   |   06/04/2021, 04:55

Luật Cạnh tranh 2018 có hiệu lực từ ngày 01/07/2019, đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với Luật Cạnh tranh 2004. Sự thay đổi này có tác động không nhỏ tới thị trường M&A ở...

Sàn thương mại điện tử "bất an"

Sàn thương mại điện tử "bất an"

Luật sư   |   04/03/2021, 11:00

Những quy định trong Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 52/2013 về thương mại điện tử đang có nhiều quy định chồng chéo, mâu thuẫn làm cản đường nhà đầu từ tham gia vào...

COVID-19: FO, F1 khai báo quanh co sẽ bị xử lý ra sao?

COVID-19: FO, F1 khai báo quanh co sẽ bị xử lý ra sao?

Luật sư   |   09/02/2021, 17:00

Sau khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Bộ trưởng Y tế đã triệu tập khẩn cấp Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng, chống Covid-19 để đẩy nhanh tốc độ truy vết các F1, F2.