Video

Lấp "khoảng trống" pháp lý về phân biệt sàn TMĐT và hoạt động TMĐT trên mạng xã hội

Video   |   20/07/2021, 15:53

Báo cáo của VCCI cho thấy, khung pháp lý quản lý hoạt động thương mại điện tử hiện vẫn áp dụng chung cho cả mạng xã hội và sàn giao dịch thương mại điện tử, mà chưa tính đến những khác biệt cơ bản.

Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976