Video

[PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG] Kỹ năng thực hiện hợp đồng

Video   |   01/04/2020, 13:30

Đây được đánh giá là kỹ năng quan trọng nhất của doanh nghiệp khi thực hiện đàm phán hợp đồng.

Hoạt động thuộc Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp

Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976