Video

[PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG] Kỹ năng làm thủ tục công chứng và đăng ký hợp đồng

Video   |   30/03/2020, 13:30

Để giao dịch thành công, thì kỹ năng làm thủ tục công chứng hợp đồng là điều doanh nghiệp nên lưu tâm.

Hoạt động thuộc Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp

Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976