Video

[PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG] Kỹ năng áp dụng pháp luật trong ký kết, thực hiện hợp đồng

Video   |   24/03/2020, 13:39

Đây là một trong những kỹ năng quan trọng của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.

Hoạt động thuộc Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp

Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976