Kiến nghị

Kiểm tra chuyên ngành đang "hành" doanh nghiệp

Kiểm tra chuyên ngành đang "hành" doanh nghiệp

Kiến nghị   |   17/09/2020, 04:30

Cách thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành hiện nay đang quá mức cần thiết, chưa áp dụng rộng rãi thông lệ quốc tế tốt, tạo rào cản, khiến doanh nghiệp mất sức cạnh tranh…