Tư vấn

Hướng dẫn khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN kỳ thuế năm 2020

HẰNG HÀ Tư vấn   |   10/03/2021, 11:05

Kỳ quyết toán thuế TNCN năm 2020, người nộp thuế (NNT) có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế theo phương thức điện tử hoặc nộp hồ sơ giấy đến cơ quan thuế.

Hỗ trợ

Hỗ trợ trực tuyến về quyết toán thuế TTCN chiều ngày 9/3/2021 tại Tổng cục Thuế.

Theo đó, để đa dạng hóa phương thức nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế (NNT), Tổng cục Thuế đã triển khai cung cấp dịch vụ khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế bằng phương thức điện tử.
Như vậy, kỳ quyết toán thuế năm 2020 cá nhân có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo phương thức điện tử hoặc nộp hồ sơ giấy đến cơ quan thuế.

Nộp hồ sơ quyết toán TNCN theo phương thức điện tử:

Cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử

Để nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo phương thức điện tử thì cá nhân cần có tài khoản giao dịch thuế điện tử (TKGDTĐT). Để có TKGDTĐT, NNT có thể đăng ký theo phương thức điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc đăng ký trực tiếp tại bất kỳ cơ quan thuế nào. Cụ thể, việc đăng ký TKGDTĐT được thực hiện như sau:

Cách 1: Đăng ký TKGDTĐT theo phương thức điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã được triển khai từ 09/2019, tại đây công dân có thể thực hiện các thủ hành chính, và từ kỳ quyết toán thuế năm 2020, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã hỗ trợ thêm dịch vụ cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử cho cá nhân để nhân thực hiện khai thuế, quyết toán thuế trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế. 

Đối với cá nhân đã được cấp TKGDTĐT thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì cá nhân cũng có cả tài khoản của Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính khác của công dân tại cổng dịch vụ công quốc gia như: như đổi giấy phép lái xe, nộp thuế điện tử, thông báo khuyến mại, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế…

Cách 2: Đăng ký TKGDTĐT trực tiếp tại cơ quan thuế

Đối với những cá nhân không thể đăng ký TKGDTĐT trên cổng dịch vụ công quốc gia thì cơ quan thuế có thể hỗ trợ cá nhân đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế. Để đăng ký TKGDTĐT trực tiếp tại cơ quan thuế, cá nhân chỉ phải đến cơ quan thuế một lần duy nhất và nộp hồ sơ bao gồm: Tờ khai mẫu 01/ĐK-TĐT và bản chụp Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.

Để khai mẫu tờ khai 01/ĐK-TĐT, cá nhân có thể khai trên cổng thông tin của Tổng cục Thuế, sau đó cơ quan Thuế sẽ in tờ khai để cá nhân ký xác nhận khi cá nhân đến nộp hồ sơ đăng ký. Trường hợp cá nhân không thể khai trên thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì thực hiện khai trên bản giấy mẫu tờ khai 01/ĐK-TĐT để nộp đến cơ quan Thuế.

Hỗ trợ người nộp thuế ở Cục thuế Đắk Lắk

Hỗ trợ người nộp thuế ở Cục thuế Đắk Lắk

Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo phương thức điện tử

Việc nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN được thực hiện trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (trang web: canhan.gdt.gov.vn) kể cả trường hợp cá nhân đã được cấp TKGDTĐT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Việc nộp hồ sơ quyết toán thuế TTNCN trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế như sau:

Thứ nhất, cá nhân đăng nhập vào Cổng TTĐT Tổng cục Thuế để nộp hồ sơ quyết toán thuế bằng mã số thuế, mật khẩu TKGDTĐT và mã kiểm tra.

Thứ hai, sau khi đăng nhập cá nhân thì lựa chọn chức năng “Kê khai trực tuyến” - nếu thực hiện khai tờ khai trực tuyến; hoặc “Gửi tờ khai quyết toán thuế” - nếu cá đã khai tờ khai quyết toán thuế bằng ứng dụng hỗ trợ kê khai khác (HTKK)

Thứ ba, sau đó cá nhân kê khai thông tin để hệ thống hỗ trợ tự động xác định cơ quan thuế nộp hồ sơ quyết toán theo quy định.

Thứ tư, tiếp đó, cá nhân thực hiện việc khai trên tờ khai quyết toán thuế TNCN trực tuyến hoặc gửi file dữ liệu tờ khai và đính kèm các tài liệu theo quy định.

Thứ năm, cá nhân nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại của cá nhân đã đăng ký với cơ quan thuế để xác thực đích danh là cá nhân chủ tài khoản đang trực tiếp khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế và hồ sơ sẽ được tự động nộp đến đúng cơ quan thuế theo quy định.

Thứ sáu, sau khi hoàn tất nộp hồ sơ quyết toán thuế theo phương thức điện tử, cơ quan thuế sẽ thực hiện thông báo hai bước:

Bước 1: chậm nhất trong vòng 15 phút, cơ quan thuế sẽ có thông báo hồ sơ đã gửi thành công hoặc/không thành công qua tin nhắn số điện thoại và email của cá nhân đã đăng ký với cơ quan thuế;

Bước 2: Chậm nhất trong vòng một ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ có thông báo về việc hồ sơ đã được chấp nhận/không chấp nhận qua tin nhắn số điện thoại và email của cá nhân đã đăng ký với cơ quan thuế.

Nộp thuế bằng phương thức điện tử

Khi nộp thuế điện tử, cá nhân cần lưu ý phải ghi đúng các thông tin về tài khoản Kho bạc Nhà nước (chương/tiểu mục thuế) để đảm bảo số thuế được nộp đến đúng cơ quan thuế quyết toán.

Vì vậy, sau khi cá nhân hoàn thành nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN bằng phương thức điện tử, trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế sẽ hỗ trợ cung cấp các thông tin liên quan đến nộp thuế để cá nhân thực hiện nộp thuế theo phương thức điện tử như sau: “Nộp thuế đến KBNN..........; chương ...........; tiểu mục 1001”.

Trong đó:

- Thông tin chương: Hệ thống hỗ trợ xác định chương theo cơ quan thuế nơi nộp quyết toán thuế (Cục thuế: chương 557; Chi cục thuế: chương 757.

- Kho bạc Nhà nước: Hỗ trợ hiển thị Kho bạc Nhà nước ngang cấp với cơ quan thuế nộp quyết toán thuế.

Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trực tiếp tại cơ quan thuế

Trong trường hợp cá nhân không thể thực hiện được nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN bằng phương thức điện tử, cơ quan thuế vẫn hỗ trợ cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trực tiếp tại cơ quan thuế như những năm trước đây. Nếu có vướng mắc về việc nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trực tiếp tại cơ quan thuế thì cá nhân liên hệ với cơ quan thuế bất kỳ để được hướng dẫn.

Một số điểm mới cần lưu ý trong quyết toán thuế TNCN:

Thứ nhất, là về mức giảm trừ gia cảnh, theo Nghị quyết số 954/2020/NQ-UBTVQH, mức giảm trừ cho bản thân NNT tăng từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ cho người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng/người/tháng lên mức 4,4 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, thời điểm tính giảm trừ gia cảnh mức mới từ ngày 1/1/2020, chứ không phải tính theo thời điểm có hiệu lực của Luật Quản lý thuế số 38 (ngày 1/7/2020).

Thứ hai, các trường hợp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (QTT TNCN) bao gồm: có số thuế phải nộp thêm trên 50 nghìn đồng; có số thuế nộp thừa và có đề nghị hoàn thuế. Trường hợp đủ điều kiện được ủy quyền thì cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán theo quy định.

Thứ  ba, là việc ủy quyền QTT TNCN, có 3 trường hợp được ủy quyền gồm: Cá nhân có thu nhập duy nhất một nơi theo hợp đồng lao động; Cá nhân có thu nhập một nơi theo hợp đồng lao động, đồng thời có thu nhập vãng lai tại các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%; Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng hệ thống thì cá nhân được ủy quyền cho tổ chức mới.

Thứ tư, là thời hạn nộp hồ sơ QTT TNCN. Luật Quản lý thuế số 38 cho phép nộp hồ sơ QTT chậm nhất là ngày 30/4 đối với hồ sơ QTT TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế, thay vì ngày 31/3 (Luật Quản lý thuế 2006), tức kéo dài thêm 1 tháng cho cá nhân quyết toán thuế. Riêng đối với tổ chức chi trả thu nhập thì thời điểm cuối vẫn là ngày 31/3.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Hướng dẫn khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN kỳ thuế năm 2020 tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976