Tham khảo

Hội thảo trực tuyến "Làm cách nào để có thỏa thuận hoà giải và kỹ năng gỡ các nút thắt để hoà giải thành"

VIAC-DĐDN Tham khảo   |   22/09/2020, 11:29

Trung tâm Hòa giải Việt Nam thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Làm cách nào để có thỏa thuận hòa giải và kỹ năng gỡ các nút thắt để hòa giải thành”.

Với mong muốn giúp cộng đồng doanh nghiệp, luật sư, các nhà tư vấn, phụ trách pháp chế có thể hiểu rõ, đánh giá và áp dụng hòa giải thương mại một cách phù hợp, tận dụng được những ưu điểm của phương thức này khi có tranh chấp phát sinh, Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Làm cách nào để có thỏa thuận hòa giải và kỹ năng gỡ các nút thắt để hòa giải thành”.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.


Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976