Điều tra

Hội đồng quản trị DIC Hội An bị kiện ra tòa (Kỳ 4): Hàng loạt cổ đông chiến lược tiếp tục khởi kiện

Điều tra   |   12/11/2018, 06:30

Hội đồng quản trị DIC Hội An tiếp tục bị nhiều cổ đông chiến lược khác khởi kiện lên TAND tỉnh Quảng Nam để đòi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

Như đã phản ánh ở ba kỳ trước, bên cạnh việc bị ông Lê Quốc Kỳ Quang - đang là cổ đông nắm giữ 500.000 cổ phiếu, tương đương 17,15% tổng số cổ phần kiện ra tòa và một số cổ đông gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc bị giả mạo chữ ký thì các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hội An (gọi tắt DIC Hội An) còn đối mặt với rất nhiều cổ đông chiến lược khác tiếp tục đâm đơn khởi kiện lên TAND tỉnh Quảng Nam để đòi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

Liên tiếp bị kiện

Ngày 6/11, ông Trần Ngọc Trác một cổ đông chiến lược khác đang sở hữu 115.800 cổ phần, tương đương 3.97% tổng số cổ phần của DIC Hội An đã chính thức nộp đơn lên TAND tỉnh Quảng Nam khởi kiện các thành viên HĐQT DIC Hội An gồm: ông Trần Đình Lợi (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc), ông Bùi Văn Sự, ông Trần Văn Việt, ông Trần Minh Toàn.

Đơn khởi kiện của ông Trần Ngọc Trác - một cổ đông chiến lược nộp đơn lên TAND tỉnh Quảng Nam khởi kiện các thành viên HĐQT DIC Hội An

Đơn khởi kiện của ông Trần Ngọc Trác - một cổ đông chiến lược nộp đơn lên TAND tỉnh Quảng Nam khởi kiện các thành viên HĐQT DIC Hội An

Đơn khởi kiện của ông Trác đã được TAND tỉnh Quảng Nam lập biên bản tiếp nhận và đang tiến hành thủ tục pháp lý theo quy định để thụ lý vụ án. Đơn khởi kiện của ông Trác gửi đến Tòa án nhân dân Quảng Nam yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đối với bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Theo nội dung trong đơn, ngày 5/10, HĐQT DIC Hội An đã ban hành Nghị quyết số 26 để triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 10 ngày 27/4/2018.

Ngày 6/11, HĐQT Cty DIC Hội An có ban hành Nghị quyết số 37 thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Theo đó, giá chào bán bằng đúng mệnh giá, trong tổng số 44 “nhà đầu tư”, có đến 32 “nhà đầu tư” là cán bộ công nhân viên của DIC Hội An và một số cá nhân khác. Những “nhà đầu tư” này không đáp ứng các tiêu chí thông thường của một nhà đầu tư trong chào bán riêng lẻ. Về bản chất, đây là chương trình chào bán cổ phần cho người lao động (ESOP).

Do đó, ông Trác cho rằng việc HĐQT phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Bởi giá chào bán cho người lao động của Công ty bằng đúng mệnh giá, trong khi giá đóng cửa bình quân của 15 phiên giao dịch gần nhất là 14.393 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mỗi cổ phiếu bán cho người lao động, Công ty và những cổ đông bị thiệt hại là 4.393 đồng/cổ phiếu. Trong số tiền thiệt hại mà HĐQT gây ra cho Công ty là 4.393 đồng x 157.686 cổ phiếu = 692.714.598 đồng.

TAND tỉnh Quảng Nam lập biên bản tiếp nhận và đang tiến hành thủ tục pháp lý theo quy định để thụ lý vụ án

TAND tỉnh Quảng Nam lập biên bản tiếp nhận và đang tiến hành thủ tục pháp lý theo quy định để thụ lý vụ án

Ngoài ra, mục đích chào bán cổ phiếu riêng lẻ là nhằm tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược có kinh nghiệm và tìm tài lực tài chính để hỗ trợ cho hoạt động của Công ty.

Tuy nhiên, với danh sách chào bán được HĐQT thông qua thì mục đích chào bán riêng lẻ của Công ty không đạt được.

Từ những lý do này, ông Trác khởi kiện đề nghị TAND tỉnh Quảng Nam hủy bỏ Nghị quyết số 26 ngày 5/10/2018 của HĐQT DIC Hội An và Nghị quyết số 10 ngày 27/4/2018; Hủy bỏ Nghị quyết số 37 ngày 6/11/2018; Hủy bỏ toàn bộ các giao dịch mua cổ phần của các nhà đầu tư theo chương trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ đính kèm Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 6/11 của HĐQT DIC Hội An. Yêu cầu HĐQT DIC Hội An tổ chức đại hội cổ đông bất thường để thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược hoặc xác định rõ tiêu chí, số lượng, cơ cấu cổ đông chiến lược.

Đồng thời, ông Trần Ngọc Trác cũng có đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đề nghị TAND tỉnh Quảng Nam đối với các thành viên HĐQT DIC Hội An: “Tạm ngưng việc chào bán riêng lẻ, tiếp nhận mua cổ phần của các nhà đầu tư theo chương trình chào bán cổ phần riêng lẻ cho đến khi có bán án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án có thẩm quyền; Hoàn trả tiền chào bán cổ phần riêng lẻ đã thu cho nhà đầu tư; Không được thực hiện bất kỳ thủ tục tăng vốn điều lệ DIC Hội An từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ”.

Ông Trần Ngọc Trác cũng có đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đề nghị TAND tỉnh Quảng Nam đối với các thành viên HĐQT DIC Hội An

Ông Trần Ngọc Trác cũng có đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đề nghị TAND tỉnh Quảng Nam đối với các thành viên HĐQT DIC Hội An

Để kịp thời ngăn chặn hậu quả phức tạp xảy ra, gây khó khăn trong quá trình giải quyết vụ án, ông Trác đề nghị Tòa án có văn bản gửi Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Nm, Ủy ban chứng khóa Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tạm dừng mọi thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phần riêng lẻ của DIC Hội An.

Tiếp tục khởi kiện giả mạo chữ ký và giấy ủy quyền

Hiện những cổ đông chiến lược khác cũng đang xúc tiến thủ tục pháp lý để tiếp tục khởi kiện các thành viên HĐQT DIC Hội An ra TAND tỉnh Quảng Nam, như vậy số lượng cổ đông chiến lược sẽ đệ đơn kiện các thành viên HĐQT DIC Hội An ra Tòa còn dài thêm.

Bà Phạm Thị Tuyết Mai cũng là một cổ đông chiến lược của DIC Hội An lâu nay, hiện bà đang sở hữu 446.100 cổ phần, tương đương 17% tổng số cổ phần của DIC Hội An; ông Dương Ngọc Hải là đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần United Holdinhs sở hữu 400.000 cổ phần, tương đương 13,72 tổng số cổ phần của DIC Hội An đang nhờ luật sư để tiếp tục các biện pháp pháp lý bảo vệ quyền lợi của mình.

Đáng chú ý, các cổ đông chiến lược không được mời tham dự kỳ Đại hội cổ đông vào ngày 27/4/2018 nhưng bị giả chữ ký và giả giấy ủy quyền để biểu quyết thông qua Nghị quyết số 26 và Nghị quyết số 10 không đúng theo quy định pháp luật nên họ đang hoàn tất thủ tục pháp lý để khởi kiện hành vi làm giả mạo giấy tờ và chữ ký.

Ngoài ra, các cổ đông chiến lược này đang cũng có đơn yêu cầu Kiểm toán độc lập tài chính của DIC Hội An trong gần 10 năm trở lại, trong đó chủ yếu là những công trình đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Nam mà DIC Hội An trúng thầu thi công xây lắp.

“Chúng tôi hiện đang là nhà đầu tư chiến lược của DIC Hội An, tổng số cổ phần nắm giữ tại DIC Hội An tính đến thời điểm hiện nay đã gần 60% tỷ lệ chi phối, nên chúng tôi có quyền lợi để tiến hành yêu cầu Kiểm toán độc lập vấn đề tài chính của DIC Hội An trong thời gian qua”- một cổ đông chiến lược đề nghị chưa nêu tên cho biết.

Liên quan đến vụ án tranh chấp giữa các cổ đông chiến lược với các thành viên HĐQT DIC Hội An, cuối tuần qua, đại diện Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có cuộc làm việc với lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Nam về việc Tòa này có Công văn số 02/CV-TA ngày 30/10/2018 gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước khẳng định: “Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện (là ông Lê Quốc Kỳ Quang) và các cổ đông của DIC Hội An, TAND tỉnh Quảng Nam đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước tạm dừng việc xem xét hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của DIC Hội An để đảm bảo việc giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ xin phát hành cổ phiếu riêng lẻ của DIC Hội An thì đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước thu hồi các văn bản, thủ tục liên quan đến việc cho phép phát hành cổ phiếu đến khi có phán quyết có hiệu lực của Tòa án”.

Hiện nội dung cuộc làm việc giữa đại diện Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chưa được tiết lộ.

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức cùng cơ hội nhận quà tặng hàng tháng.
Bạn đang đọc bài viết Hội đồng quản trị DIC Hội An bị kiện ra tòa (Kỳ 4): Hàng loạt cổ đông chiến lược tiếp tục khởi kiện tại chuyên mục Pháp luật của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976