24h

Hà Nội: “Đôn đốc” chốt phương án xử lý nhà, đất với doanh nghiệp cổ phần hóa

24h   |   29/05/2020, 13:30

UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan, các doanh nghiệp cổ phần hóa (CPH) thuộc thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất...

Theo đó, để đảm bảo tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất phục vụ công tác CPH doanh nghiệp thuộc UBND thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019, UBND TP yêu cầu Chủ tịch và Tổng giám đốc các doanh nghiệp trong danh mục doanh nghiệp thực hiện CPH đến hết năm 2020 khẩn trương chỉ đạo rà soát, kê khai, báo cáo, hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất đang được giao quản lý, sử dụng… gửi Sở Tài chính trước ngày 30/5/2020 để xử lý theo quy định.

UBND TP. Hà Nội đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện CPH đến hết năm 2020, kê khai, báo cáo, hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất đang được giao quản lý, sử dụng

UBND TP. Hà Nội đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện CPH đến hết năm 2020, kê khai, báo cáo, hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất đang được giao quản lý, sử dụng

Các doanh nghiệp thực hiện CPH đến hết năm 2020 theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 gồm: Tổng Cty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC); Tổng Cty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico); Tổng Cty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist); Tổng Cty Vận tải Hà Nội (Transerco); Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội (Hapulico); Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông (Hadowa); Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (Hawacom); Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco); Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội; Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất; Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội; Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội; Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (Haic).

Cụ thể, đối với các cơ sở nhà, đất trên địa bàn TP Hà Nội: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Cục Thuế thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có cơ sở nhà, đất) tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất, họp liên ngành và thống nhất ký tờ trình do Sở Tài chính dự thảo báo cáo UBND thành phố phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng quy định.

Đối với các cơ sở nhà, đất nằm trên địa bàn các địa phương khác: Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND TP lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, gửi Bộ Tài chính để chủ trì xử lý và phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định và đúng thẩm quyền.

Trong đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Chủ tịch và Tổng giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung, tiến độ và chất lượng báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND Hà Nội cũng giao Giám đốc, Thủ trưởng của các sở, ngành, đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm: Đối với các cơ sở nhà, đất trên địa bàn TP Hà Nội của các doanh nghiệp thuộc UBND TP, phối hợp với Sở Tài chính tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà đất, thẩm định và ký tờ trình liên ngành do Sở Tài chính dự thảo báo cáo UBND TP phê duyệt theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Riêng nhà, đất trên địa bàn TP Hà Nội của các doanh nghiệp thuộc bộ, ngành Trung ương và các địa phương khác: Cùng Sở Tài chính phối hợp Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà đất; họp liên ngành và thống nhất nội dung để Sở Tài chính tham mưu, báo cáo UBND TP có văn bản tham gia ý kiến gửi Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương.

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: “Đôn đốc” chốt phương án xử lý nhà, đất với doanh nghiệp cổ phần hóa tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976