Video

Giúp doanh nghiệp vượt khủng hoảng: Bước 7 - Chăm sóc khách hàng tốt hơn để gia tăng số lần giao dịch

Video   |   12/06/0401, 11:36

Business Vaccine là chương trình được đúc kết từ các chiến lược đã giúp nhiều doanh nghiệp trên toàn cầu vượt qua và trở nên lớn mạnh sau các kỳ khủng hoảng, bao gồm chuỗi 11+ chiến lược dễ áp dụng.

Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976