Kiến nghị

Dự thảo Thông tư quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2030 chưa rõ ràng

ĐỖ HUYỀN Kiến nghị   |   22/04/2021, 07:26

VCCI vừa có văn bản trả lời của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2030.

Theo đánh giá của VCCI, về cơ bản, các quy định tại Dự thảo khá chi tiết, cụ thể, rõ ràng, có thể áp dụng được ngay khi phát sinh hiệu lực. Tuy nhiên, để hoàn thiện, VCCđề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét một số vấn đề.

về cơ bản, các quy định tại Dự thảo khá chi tiết, cụ thể, rõ ràng, có thể áp dụng được ngay khi phát sinh hiệu lực.

về cơ bản, các quy định tại Dự thảo khá chi tiết, cụ thể, rõ ràng, có thể áp dụng được ngay khi phát sinh hiệu lực.

Theo quy định tại Điều 1 Dự thảo thì Thông tư này quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 được phê duyệt theo Quyết định số 2205/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Chương trình). Chương trình này đã đặt ra mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể (ví dụ như tỷ lệ về số lượng đơn đăng ký sáng chế của các viện nghiên cứu, trường đại học tăng trung bình 16-18%/năm, số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam tăng trung bình 8-10%/năm đến năm 2030; …). Như vậy, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình quy định tại Dự thảo được hiểu là nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra tại Chương trình.

Tuy nhiên, Dự thảo lại chưa có quy định nào có tính liên kết giữa nhiệm vụ khoa học và công nghệ với mục tiêu này, nhất là các yêu cầu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình quy định tại Điều 5 (ví dụ: kết quả, sản phẩm đầu ra của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có góp phần thúc đẩy Chương trình đạt được mục tiêu đặt ra hay không? Vấn đề này không thấy được xem xét khi xem xét, đánh giá các nhiệm vụ khoa học và công nghệ).

Do đó,

Theo đánh giá của VCCI, về cơ bản, các quy định tại Dự thảo khá chi tiết, cụ thể, rõ ràng, có thể áp dụng được ngay khi phát sinh hiệu lực. Tuy nhiên, để hoàn thiện, VCCđề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét một số vấn đề.

Theo quy định tại Điều 1 Dự thảo thì Thông tư này quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 được phê duyệt theo Quyết định số 2205/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Chương trình). Chương trình này đã đặt ra mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể (ví dụ như tỷ lệ về số lượng đơn đăng ký sáng chế của các viện nghiên cứu, trường đại học tăng trung bình 16-18%/năm, số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam tăng trung bình 8-10%/năm đến năm 2030; …). Như vậy, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình quy định tại Dự thảo được hiểu là nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra tại Chương trình.

Tuy nhiên, Dự thảo lại chưa có quy định nào có tính liên kết giữa nhiệm vụ khoa học và công nghệ với mục tiêu này, nhất là các yêu cầu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình quy định tại Điều 5 (ví dụ: kết quả, sản phẩm đầu ra của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có góp phần thúc đẩy Chương trình đạt được mục tiêu đặt ra hay không? Vấn đề này không thấy được xem xét khi xem xét, đánh giá các nhiệm vụ khoa học và công nghệ).

Do đó, VCCI đề nghị Ban soạn thảo xem xét đến vấn đề này để đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình.

Ngoài ra, Khoản 1 Điều 13 Dự thảo quy định “hằng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Khọc và Công nghệ, các bộ, ngành, địa phương hoặc tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình”.

“Hàng năm” là khái niệm chưa rõ về mốc thời gian sẽ phải thực hiện (trong quý đầu, tháng đầu hay là ngày tháng cụ thể nào?). Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Dự thảo thì “trong 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tiếp nhận đề xuất đặt hàng … quy định tại Điều 13”, như vậy sẽ có “ngày bắt đầu” và “ngày kết thúc” của việc đề xuất. Tuy nhiên, Dự thảo lại không quy định cụ thể về thời điểm này, ngoài khái niệm “hàng năm” tại khoản 1 Điều 13. Điều này sẽ gây khó khăn cho các đối tượng trên thực tế áp dụng.

Vì vậy, VCCI đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ về thời điểm hàng năm các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình.

Đề nghị Ban soạn thảo xem xét đến vấn đề này để đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình.

Ngoài ra, Khoản 1 Điều 13 Dự thảo quy định “hằng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Khọc và Công nghệ, các bộ, ngành, địa phương hoặc tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình”.

“Hàng năm” là khái niệm chưa rõ về mốc thời gian sẽ phải thực hiện (trong quý đầu, tháng đầu hay là ngày tháng cụ thể nào?). Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Dự thảo thì “trong 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tiếp nhận đề xuất đặt hàng … quy định tại Điều 13”, như vậy sẽ có “ngày bắt đầu” và “ngày kết thúc” của việc đề xuất. Tuy nhiên, Dự thảo lại không quy định cụ thể về thời điểm này, ngoài khái niệm “hàng năm” tại khoản 1 Điều 13. Điều này sẽ gây khó khăn cho các đối tượng trên thực tế áp dụng.

Vì vậy, VCCI đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ về thời điểm hàng năm các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Dự thảo Thông tư quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2030 chưa rõ ràng tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976