Tham khảo

Dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán chưa rõ ràng

Tham khảo   |   13/06/2020, 04:30

VCCI nhận định, nhiều quy định tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán còn thiếu rõ ràng và tạo chồng lấn.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản trả lời Bộ Tài chính về việc góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.

Dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán theo quy định tại Điều 71.2.đ của Luật Kế toán. Tuy nhiên, cũng theo Điều 71.2.h và Điều 69.6.c của Luật Kế toán thì ngoài kiểm tra còn có thanh tra xử lý vi phạm pháp luật về kế toán, hoạt động hành nghề kế toán.

VCCI khẳng định nhiều quy định tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán cần được sửa đổi hoặc viết lại.

VCCI khẳng định nhiều quy định tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán cần được sửa đổi hoặc viết lại.

Như vậy, theo VCCI những quy định này có thể dẫn đến cách hiểu là hoạt động kiểm tra tách biệt với hoạt động thanh tra. Ngoài việc bị kiểm tra theo quy định tại Dự thảo Thông tư này, các doanh nghiệp và kế toán viên còn bị thanh tra hoạt động dịch vụ kế toán. Nếu hiểu như vậy thì sẽ dẫn đến trùng lặp không cần thiết.

Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi quy định theo hướng các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán và kế toán viên chỉ bị kiểm tra mà không bị thanh tra về hoạt động dịch vụ kế toán.

Ngoài ra, VCCI cũng cho rằng dự thảo chưa quy định rõ về việc kiểm tra đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán có ảnh hưởng đến khách hàng sử dụng dịch vụ kế toán của đơn vị đó hay không. Ví dụ, khi kiểm tra hợp đồng dịch vụ kế toán, hồ sơ kế toán thì Đoàn kiểm tra có yêu cầu phía khách hàng phải phối hợp, cung cấp tài liệu không? Việc kiểm tra này cần hết sức tránh làm ảnh hưởng đến phía khách hàng sử dụng dịch vụ, vì điều này có thể khiến đơn vị cung cấp dịch vụ mất khách hàng. Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ trong quy trình kiểm tra là đoàn kiểm tra không được yêu cầu khách hàng phối hợp hay cung cấp tài liệu.

Điều 4.2.2.b quy định việc kiểm tra đột xuất nhằm “xác minh thông tin phát hiện thông qua quản lý, giám sát hoạt động dịch vụ kế toán”. Về quy định này, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo sửa lại quy định theo hướng chỉ khi nào thông tin phát hiện thông qua quản lý, giám sát dịch vụ kế toán cho thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì mới là căn cứ để kiểm tra đột xuất.

Thêm vào đó, khi kiểm tra đột xuất thì trong Quyết định kiểm tra phải nêu rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật là gì hoặc đính kém đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan và gửi cho đơn vị bị kiểm tra một bản sao.

Ngoài ra, điều 6.1 và Điều 7.1 của Dự thảo có quy định về hoạt động tự kiểm tra của đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Các nội dung về hoạt động tự kiểm tra nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. Do Thông tư này nhằm hướng dẫn Điều 71.2.đ của Luật Kế toán về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính. Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ Điều 6.1 và Điều 7.1 của Dự thảo.

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán chưa rõ ràng tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976