Đơn thư

Quảng Nam: Dân kêu trời, doanh nghiệp dửng dưng

Quảng Nam: Dân kêu trời, doanh nghiệp dửng dưng

Đơn thư   |   08/07/2020, 11:10

Việc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nông lâm Quảng Nam tận thu nguồn khoáng sản tại công trình xây dụng Hồ chứa nước Lộc Đại xâm phạm mồ mả đã khiến người dân tại xã Quế...