Đơn thư

Hải Phòng: Tiền mất - đất không được sử dụng

Hải Phòng: Tiền mất - đất không được sử dụng

Đơn thư   |   25/08/2021, 10:56

Được nhà nước chấp thuận, doanh nghiệp đầu tư gần 10 tỷ đồng để kinh doanh bến bãi và nộp thuế đầy đủ, nhưng hơn 10 năm qua hễ doanh nghiệp hoạt động là… bị phạt.

Nghệ An: Một xã “gánh” 03 mỏ đá hành dân

Nghệ An: Một xã “gánh” 03 mỏ đá hành dân

Đơn thư   |   11/08/2021, 04:05

Nhiều năm nay, quy trình khai thác, vận chuyển đá tại khu vực mỏ đá lèn 12 thung và lèn Dầu tại xã Trù Sơn, huyện Đô Lương của 03 doanh nghiệp đang “bức tử” cả một vùng...

Thanh Hóa: Doanh nghiệp gặp khó khi khai thác mỏ

Thanh Hóa: Doanh nghiệp gặp khó khi khai thác mỏ

Đơn thư   |   17/07/2021, 07:30

“Tiến thoái lưỡng nan”, gặp khó trăm bề khi triển khai các bước thực hiện khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường suốt thời gian qua mặc dù đã được UBND tỉnh...