Điều tra

Vụ kiện chính quyền 11 năm chưa có hồi kết

Vụ kiện chính quyền 11 năm chưa có hồi kết

Điều tra   |   06/10/2018, 17:01

Câu chuyện được cho là khá hy hữu khi một doanh nghiệp đưa đơn khởi kiện UBND tỉnh Long An, vì cho rằng tỉnh này đã ban hành quyết định trái luật khiến cho doanh nghiệp...