Điều tra

Doanh nghiệp 7 năm chờ mặt bằng sạch

Doanh nghiệp 7 năm chờ mặt bằng sạch

Điều tra   |   28/04/2018, 19:12

Mặc dù đã 2 lần UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) ra văn bản đã có mặt bằng sạch nhưng đại diện UBND phường Đông Khê đã không ký biên bản bàn giao vì vậy gần 7 năm qua...