Điều tra

Gia Lai: Huyện cấp bìa đỏ sai, dân lãnh đủ

Gia Lai: Huyện cấp bìa đỏ sai, dân lãnh đủ

Điều tra   |   10/10/2019, 11:45

Đất thuộc Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn quản lý nhưng Phó Chủ tịch, Chủ tịch huyện Chư Pứh (Gia Lai) vẫn “vô tư” ký – cấp 16 Giấy CNQSDĐ cho người dân...