Chống hàng giả

Tội phạm liên quan đến pháo có chiều hướng gia tăng

Tội phạm liên quan đến pháo có chiều hướng gia tăng

Chống hàng giả   |   15/06/2020, 10:47

Trong 10 năm thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP, toàn quốc đã xảy ra 20.478 vụ, xử lý hình sự 3.562 vụ, với 4.733 đối tượng liên quan đến pháo; tuy nhiên, tội phạm này...