Chính sách

Miễn lệ phí môn bài với 3 đối tượng

Miễn lệ phí môn bài với 3 đối tượng

Văn bản Pháp luật   |   10/03/2020, 15:19

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài với quy định miễn lệ phí môn bài trong năm...

Thêm 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Thêm 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Văn bản Pháp luật   |   04/03/2020, 00:15

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.