Chính sách

Hướng dẫn về thuế tài nguyên

Hướng dẫn về thuế tài nguyên

Chính sách   |   07/04/2020, 15:25

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế tài nguyên bao gồm khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; sản phẩm của rừng tự nhiên…

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4//2020

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4//2020

Chính sách   |   01/04/2020, 04:40

Vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đo đạc, bãi bỏ một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh bất động sản... là những nghị định mới có...

Chế độ phụ cấp chống dịch COVID-19

Chế độ phụ cấp chống dịch COVID-19

Chỉ đạo của Chính phủ   |   29/03/2020, 18:53

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP quy định chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng, chống dịch COVID 19.