Chính sách

Không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện

Không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện

Chỉ đạo của Chính phủ   |   28/01/2021, 20:10

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật; không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện.

Cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế

Cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế

Chỉ đạo của Chính phủ   |   25/01/2021, 20:06

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc...