Chính sách

Chỉ đạo của Chính phủ

Chỉ đạo của Chính phủ

Giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước

Giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước

Chỉ đạo của Chính phủ   |   20/05/2020, 09:05

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh...