Chính sách

Chỉ đạo của Chính phủ

Chỉ đạo của Chính phủ

Cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế

Cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế

Chỉ đạo của Chính phủ   |   25/01/2021, 20:06

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc...

Ngăn chặn hành vi chuyển giá, trốn lậu thuế

Ngăn chặn hành vi chuyển giá, trốn lậu thuế

Chỉ đạo của Chính phủ   |   20/01/2021, 21:06

Ngành Thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý chặt chẽ việc xác định giá tính thuế; phát hiện và ngăn chặn các hành vi chuyển giá, trốn lậu thuế…