Video

[PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG] Chấm dứt thực hiện hợp đồng và thanh lý hợp đồng

Video   |   03/04/2020, 13:30

Đây là một trong những kỹ năng quan trọng mà doanh nghiệp phải lưu ý khi kết thúc hợp đồng.

Hoạt động thuộc Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp 

Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976