Video

[PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG] Các vi phạm hợp đồng thường gặp và chế tài xử lý

Video   |   05/04/2020, 13:30

Đây là một trong những vấn đề mà doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện hợp đồng.

Hoạt động thuộc Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp 

Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976