Khoa học

Bộ Quốc phòng Australia cấm WeChat do lo ngại an ninh

Khoa học   |   14/03/2018, 09:08

Nhân viên Bộ Quốc phòng Australia không được dùng WeChat, nền tảng nhắn tin và mạng xã hội hàng đầu của Trung Quốc, cho mục đích công việc.

Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976